Onderstaande voorwaarden zijn er om de dag vrolijk en soepel te laten verlopen. Voor elke situatie die niet door onderstaande voorwaarden wordt gedekt geldt dat Rob & Coen gelijk hebben.

LET OP: Tijdens de speciale editie met Camping Vliegenbos gelden de normale kortingsregels niet.

 • Inrijden tussen 11.30 en 12.30 uur.
 • Opruimen niet eerder dan 19u.
 • U wordt verzocht rekening te houden met andere deelnemers.
 • Bij ongepast gedrag kan U de toegang ontzegd worden.
 • Het stageld wordt gedurende de dag opgehaald door de marktmeesters.
 • Geen vuilnis, onverkochte spullen of andere zaken op het terrein achter laten.
 • Er wordt 5 euro borg berekend, welk bedrag U terugkrijgt indien U uw standplaats leeg en opgeruimd achterlaat.
 • De loop/rijpaden mogen niet belemmerd worden door uitgestalde goederen.
 • Het is niet toegestaan eten, drinken of drugs te verhandelen.
 • Het is niet toegestaan gestolen spullen te koop aan te bieden.
 • Het is niet toegestaan luidruchtig eigen muziek te verspreiden.
 • Het is alleen toegestaan spullen uit te stallen op de ruimte bij je eigen auto. Om je oppervlak te vergroten mag je een tafel neerzetten, mits die niet het stuk van je buurman/vrouw overlapt.
 • Op onze kofferbakmarkt wordt een toegangsprijs geheven tenzij anders vermeld.
 • Risico’s verbonden aan het gebruik van een standplaats, en de daaraan verbonden exploitatie zijn voor rekening van de standhoud(st)er. De marktorganisatie is niet aansprakelijk voor schaden aan goederen en/of personen die zich op de standplaatsen of marktcomplex bevinden, door welke oorzaak deze dan ook mocht zijn ontstaan. Brand, diefstal, wind en waterschade daaronder begrepen. Schade door toedoen van de standhoud(st)er toegebracht aan derden, zullen op hem / haar worden verhaald.
 • Geen paniek!
 • Voor de rest wensen wij U een prettige en succesvolle dag toe.